TUYEM 12. YEM KONGRESİ VE SERGİSİ

TUYEM 12. YEM KONGRESİ VE SERGİSİ
"TUYEM 12.Yem Kongresi ve Sergisinde standımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.Kongre’nin ilk gününde, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeler hakkında yapılan sunumun ardından, yem ve hayvansal ürün ihracatındaki gelişmeler konusunda bir panel düzenlendi.İkinci gün, karma yemde ısıl işlem prosesindeki gelişmeler, GDO’ların AB’de kullanımı, dünya yem hammadde ticareti, yem ve yem hammaddelerinde lojistik ve karşılaşılan sorunlar ve son olarak ruminant beslemedeki gelişmeler ve pratikte yaşanan güçlükler konusunda yapılan sunumlarla sona eren kongrede sektör temsilcileri Kars Milletvekili, Tarım Orman ve Köy işleri Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Yunus Kılıç’ın elinden plaketlerini aldı."